1. ZASTOSOWANIE

Pasteryzator wannowo-komorowy typu PK-3 znajduje zastosowanie głównie w przemyśle przetwórstwa owoców i warzyw do pasteryzacji przetworów i napojów zamkniętych w opakowania szklane, plastikowe i puszki.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Pojemność robocza komory pasteryzacyjnej                   3 kontenery

Zainstalowana moc 3×230/400 V, 50 Hz                            ok.1,5 kW

Zapotrzebowanie pary o ciśn. 4-6 bar                               ok. 200 kg/cykl

Wymiary gabarytowe (a x b x h)                                         5,6 x 2,1 x 4 m

Ciężar urządzenia                                                                 2,5 t

3. BUDOWA

Pasteryzator wannowo-komorowy typu PK-3 składa się z komory pasteryzacji, wykonanej w kształcie prostopadłościennej komory z otwieranymi drzwiami, uszczelnianymi pneumatycznie, podestów najazdowych unoszonych siłownikami pneumatycznymi, zbiorników wody ciepłej i wody gorącej, wymiennika ciepła i pompy obiegowej. Całe urządzenie sterowane jest automatycznie z panelu operatorskiego umieszczonego w skrzynce sterowniczej w której znajduje się pozostała aparatura elektryczna i kontrolno- pomiarowa.

4. ZASADA DZIAŁANIA

Pasteryzator wannowo-komorowy typu PK-3 przystosowany jest do pasteryzacji 3 typowych kontenerów stalowych z produktem zapakowanym w opakowania przeznaczone do pasteryzacji.  Załadunek odbywa się przez otwierane drzwi i podnoszone podesty. Po załadowaniu należy podesty opuścić w dół i zamknąć drzwi. Następnie wybrać jeden z  programów pasteryzacyjnych i włączyć urządzenie. Cały proces odbywa się w cyklu automatycznym a parametry pasteryzacji są rejestrowane. Po zakończeniu procesu pasteryzacji komora pasteryzacji jest opróżniana z wody technologicznej a zakończenie cyklu pracy oznajmiane jest sygnałem dźwiękowym i świetlnym. Po rozładowaniu kontenerów ze spasteryzowanym produktem, możemy załadować następną partię produktu i rozpocząć następny cykl pracy urządzenia.