1. ZASTOSOWANIE

rzecieraczka pionowa PP-2 służy do rozdrabniania miękkich owoców, pomidorów i rozparzonych jabłek.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wydajność 500-1500 [kg/h]

Moc silnika 4,0 [kW]

Średnica oczek w sicie 1-3 [mm]

Wymiary gabarytowe a x b x h 1060x480x1410mm

Masa 250 [kg]

3. OPIS KONSTRUKCJI

Przecieraczka pionowa PP-2 składa się z podstawy 1 na której zamontowany jest zbiornik 11. W zbiorniku znajduje się wkład sitowy 14 i wał 12 napędzany silnikiem 2 umieszczonym w podstawie 1. Na zbiorniku 11 znajduje się pokrywa z wylotem 15 i kołpak 13 z misą zasypową. Na podstawie 1 umocowana jest też szafka sterownicza 18. Wnętrze podstawy, w której znajdują się ruchome części, obudowane jest osłonami blaszanymi 9 i 10. Całe urządzenie zamontowane jest na regulowanych stopach 27. Wszystkie części stykające się z produktem wykonane są ze stali kwasoodpornej.

4. ZASADA DZIAŁANIA

Po uruchomieniu przecieraczki produkt podajemy do misy zasypowej na kołpaku 13 skąd przedostaje się do wnętrza wkładu sitowego. Tu trafia na obracające się mieszadło 12 gdzie zostaje przetarty przez powierzchnię wkładu sitowego 14. Ruch mieszadła względem wkładu sitowego powoduje rozdrabnianie produktu. Dostatecznie rozdrobnione części produktu, przechodzą przez sito do wnętrza zbiornika 11 skąd przez otwór spustowy wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Twarde części owoców, które nie zostaną rozdrobnione są wypchnięte przez otwór w pokrywie 15.