1. ZASTOSOWANIE

Rozdrabniacz RM-1 znajduje zastosowanie głównie w zakładach przemysłu owocowo warzywnego. Służy on do rozdrabniania owoców miękkich, owoców twardych, warzyw i innych produktów.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wydajność                                     3 [t/h]

Obroty wału z młotkami              2900 [obr/min.]

Silnik SLg 132M-2B-s                       N =5,5 [kW]

Średnica oczka w sicie                 2-20 [mm] (wg potrzeb klienta)

Masa                                              115 [kg]

3. OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcja rozdrabniacza, pokazana jest na rysunku UN-RM-1. Jest to wersja rozdrabniacza zespolonego z silnikiem (monoblok). Wszystkie części stykające się z produktem, wykonane są z materiałów kwasoodpornych.

4. ZASADA DZIAŁANIA

Produkt przeznaczony do rozdrabniania należy dozować równomiernie do pracującego rozdrabniacza poprzez zasyp. W rozdrabniaczu produkt trafia na wirujące noże i jest rozdrabniany do czasu aż przejdzie przez oczka w sicie. Z sita produkt spada do wnętrza korpusu stąd przez otwór wylotowy na zewnątrz do zbiornika produktu rozdrobnionego lub pompy. Stopień rozdrobnienia produktu reguluje się wielkością otworów w zastosowanym sicie.